Kiedy ta niewielka książeczka została opublikowana po raz pierwszy w 1992 roku, z miejsca stała się bestsellerem. Od samego też początku budziła szereg kontrowersji i skrajnych emocji. Z jednej strony bowiem autor, wieloletni terapeuta rodzinny, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe starał się w niej wyjaśnić powody trudności w budowaniu szczęśliwych związków damsko-męskich, a z drugiej jednak zarzucało mu się i do dziś dnia zarzuca, pewnego rodzaju generalizowanie i infantylizm w podejściu do tematu.

            Oczywiście chwytliwy tytuł, który z biegiem czasu wszedł do obiegu jako synonim różnic dzielących obie płci, bardzo pomógł w szumie medialnym i wzbudzeniu zainteresowania.

            Autor za wszystkie nieporozumienia w relacjach damsko-męskich obwinia tak naprawdę Matkę Naturę, ale inność fizyczna to drobiazg. Według niego różnice psychologiczne pomiędzy kobietami a mężczyznami są źródłem wszelkich trudności w porozumiewaniu się.

            Gray wskazuje, że tak naprawdę na tej płaszczyźnie kobietę i mężczyznę różni wszystko: potrzeby emocjonalne, sposób wypowiadania się, jak również reagowania na stres. Intencje Graya są bardzo szlachetne, bo stara się znaleźć pewnego rodzaju dekoder, za pomocą którego możliwe byłoby zrozumienie obustronnych zachowań.

            Dla mnie osobiście bardzo trafne jest spostrzeżenie Graya na temat różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w reakcji na stres. Mianowicie, według niego, w obliczu trudności kobiety mają tendencję do dzielenia włosa na czworo i analizowania wnikliwie sytuacji. Potrzebują wtedy jak nigdy bardziej przedyskutować szczegółowo problem, najlepiej z kimś bliskim i zaufanym. Nie zależy im tak bardzo na uzyskaniu rady, co bardziej na wylaniu swych żalów komuś w rękaw. Natomiast mężczyźni wycofują się, jak to lapidarnie ujmuje Gray, do jaskini i w samotności wolą przeanalizować problem. Jedynie w skrajnie trudnych przypadkach zwracają się o poradę do kogoś zaufanego. Zdecydowanie jednak wolą samodzielnie radzić sobie z trudnościami.

            Jakby nie było jest to jednak książka napisana z perspektywy mężczyzny i widać, że choć autor stara się być obiektywny, to nie do końca mu to wychodzi i zdecydowanie jest bardziej pobłażliwy dla swojej płci, a bardziej wymagający w stosunku do kobiet. Poza tym duży plus jednak należy się Grayowi za próbę deszyfryzacji natury dwóch podgatunków, wśród których brak kompatybilności i próbę  poszukiwania do nich wspólnego klucza.;)

            W zamyśle jest to poradnik skierowany do szerokiej publiczności, dlatego też język jest bardzo przystępny, a niektóre ważniejsze zdania są nawet wyodrębnione i powtórzone. Można powiedzieć, że to takie złote myśli tej książki. Aby wprowadzić w jej klimat, podaję kilka z nich:

Udzielając mężczyźnie rad, kobieta sugeruje, że on sam nie wie, co robić, lub że nie potrafi tego zrobić samodzielnie.

Kobieta próbuje po prostu podzielić się uczuciami, a mąż, sądząc, że pomaga, przerywa jej, proponując, według siebie, znakomite rozwiązanie.

Żeby się odprężyć, Marsjanie udają się do swoich jaskiń, by samotnie rozwiązać swój problem.

Aby poczuć się lepiej, Wenusjanki spotykają się ze sobą i otwarcie rozmawiają o swoich problemach.

Kobieta w pierwszym odruchu nie zajmuje się wcale rozwiązywaniem problemów, lecz szuka ukojenia w wypowiadaniu tego, co ją trapi, wobec kogoś bliskiego i współczującego.

Aby zapomnieć o własnych bolesnych uczuciach, kobieta może się angażować emocjonalnie w problemy innych.

Tak jak mężczyzna spełnia się, odrzucając zawiłe detale i poświęcając się rozpatrywaniu sprawy zasadniczej, tak kobieta czuje się usatysfakcjonowana, jeśli omówi swój problem w najdrobniejszych szczegółach.

Języki marsjański i wenusjański składają się z tych samych słów, ale sposób, w jaki ich używano, nadał im różne znaczenia.

Aby w pełni wyrazić swoje uczucia, kobiety stosują "licentia poetica" i używają licznych wyolbrzymień, metafor i uogólnień.

Mężczyzna ma wielkie trudności w odróżnieniu życzliwej troski od współczucia. Nie znosi litości.

wiek-propagandyWiek propagandy to swoiste kompendium wiedzy o sposobach wywierania wpływu na ludzkie zachowania i przekonania. Tak naprawdę jednak tytułowa propaganda odnosi się do dużo szerszego pojęcia wpływu społecznego, do którego można zaliczyć: perswazję, reklamę, edukację, manipulację czy tzw. pranie mózgu. W książce przedstawiony jest również rys historyczny, w którym autorzy wykazują, że sztuka wywierania wpływu na masy jest niemal tak stara jak nasza cywilizacja. Psychologowie nawiązują do starożytności: sofistów, Protagorasa (Człowiek jest miarą wszechrzeczy, Istnieją dwie strony każdego problemu), Platona (jego dyskusja z sofistami i Protagorasem (jednostronna opinia versus dwustronna debata)), Arystotelesa (Retoryka - pierwsza teoria perswazji), Cycerona.  Przypominają, że tematem wywierania wpływu interesowali się też: Mesmer, uzdrowiciele z kręgu New Age, behawioryści czy psychoanalitycy. Jednak Aronson i Pratkanis wykazują, jak owe socjotechniki od tamtego czasu ewaluowały i jak dziś za sprawą pojawienia się nowych środków masowego przekazu doprowadzone zostały niemal do perfekcji. Już w pierwszej połowie XX wieku o ich potężnej sile zdawali sobie sprawę przywódcy państw o ustrojach totalitarnych. Naziści i komuniści bardzo chętnie wykorzystywali je do swoich celów politycznych. Przez wzbudzanie strachu hitlerowcy, ale i inni przywódcy w przeszłości zjednywali sobie zwolenników swych działań wojennych (dzisiejsi przywódcy również często uciekają się do tego sposobu). Radio i telewizja umożliwiają bowiem bardzo sugestywne i silne odwoływanie się do emocji.

Ponieważ autorzy to amerykańscy psychologowie, książka w przeważającej mierze nawiązuje do wydarzeń drugiej połowy XX wieku, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i podają wiele przykładów lokalnych wydarzeń i eksperymentów (afera Watergate, kryzys w Zatoce Perskiej, proces J.O. Simpsona, skandal B. Clinton - M. Levinsky.
Jako powód, dlaczego ludzie dają sobą manipulować, podane są różnorakie przyczyny: granie na emocjach, uprzedzeniach, odwoływanie się do wyobraźni (porusz serce, przekonaj rozum), chodzenie na skróty w podejmowaniu decyzji, ludzka tendencja do racjonalizacji własnych zachowań, uleganie osobom podobnym do nas (w bardzo szerokim znaczeniu - tzw. technika granfalonu), niemal ślepa wiara w autorytety, pragnienie bycia konsekwentnym w swych poczynaniach. Psycholodzy wymieniają całą masę technik, którymi zawodowcy potrafią skłonić swoje ofiary do pożądanych zachowań, np.: technika stopy w drzwi, odwzajemniania (niepozostawania dłużnym po wyświadczonej przysłudze), ograniczanie czasu i ilości towaru, powtarzanie sloganów (kłamstwo powtórzone wiele razy staje się prawdą - to ulubione wyrażenie Goebbelsa). ...czytaj dalej A. Pratkanis, E. Aronson – „Wiek propagandy”

prywatne-zycie-alberta-einsteinaCo prawda przed wymienioną tutaj biografią powstały jeszcze inne, ale wydaje się, że autorzy tej mieli szerszy wgląd w materiał badawczy i dotarli do większej ilości źródeł. O ile w poprzednich biografiach Einstein przedstawiany był tak, jak on sam siebie kreował, czyli jako ekscentryczny geniusz, niemal żydowski święty walczący o prawa człowieka i działający na rzecz utrzymania pokoju na świecie, o tyle tutaj, autorzy tę wyidealizowaną kreację burzą i dodają również pewne tajemnicze i niewygodne fakty z życia uczonego. Rozprawiają się jednocześnie z szeregiem mitów, które krążą o Einsteinie. Mnie właśnie interesował najbardziej ten ostatni aspekt i spróbuję go tutaj przedstawić.


Mit nr 1. Einstein był słabym uczniem i kiepskim studentem?

Einstein urodził się z nieproporcjonalnie dużą głową i bardzo późno nauczył się mówić. Czynność ta sprawiała mu trudność i aż do 7. roku życia mamrotał najpierw każde zdanie po cichu, a dopiero później wypowiadał je głośno. Oprócz tego był bardzo spokojnym  i apatycznym dzieckiem. Na początku rodzice właśnie z tych w/w powodów niepokoili się, że jest on niedorozwinięty umysłowo.
W szkole podstawowej był jedynym Żydem w klasie i koledzy dokuczali mu trochę, poza tym z powodu jego prostolinijności przezywali go naiwniaczek. Na lekcjach przed udzieleniem odpowiedzi długo się zastanawiał. Nie przepadał za greką i nienawidził dyscypliny narzucanej przez szkołę, natomiast jedyną jego piętą achillesową było wychowanie fizyczne, gdyż szybko się męczył i miewał zawroty głowy. Ogólnie jednak uczył się dobrze.


Nie dostał się za pierwszym razem na politechnikę w Zurichu, ale podszedł wtedy do egzaminów jako 16-latek bez matury. Zdał bardzo dobrze matematykę, fizykę i nauki przyrodnicze, nie zaliczył przedmiotów humanistycznych, które go po prostu nie interesowały. Na profesorze fizyki wywarł wówczas tak duże wrażenie, że ten zaproponował mu, aby uczęszczał do niego na wykłady jako wolny słuchacz. W następnym  roku, już po zdanej maturze, dostał się również na wspomnianą politechnikę. Był dość dobrym studentem.

...czytaj dalej Roger Highfield, Paul Carter – „Prywatne życie Alberta Einsteina” – fakty i mity…

rekopis-znaleziony-w-saragossie

Rękopis znaleziony w Saragossie to prawdziwa perła z lamusa, powieść niezwykła i ponadczasowa, tak samo jak nieprzeciętną i niebywale barwną postacią był autor tej powieści, jego życie, a nawet okoliczności samobójczej śmierci. Hrabia Jan Potocki z jednej strony ze swym umiłowaniem do racjonalizmu był z pewnością przedstawicielem epoki Oświecenia, z drugiej zaś, gdy spojrzy się na jego wymykające się wszelkim jednoznacznym konwencjom dzieło, wydaje się, że znacznie wyprzedził swoją epokę.

Powieść ta poprzez orientalne treści i szkatułkową formę porównywana jest do Decamerona Boccaccia, arabskiej Księgi tysiąca i jednej nocy, a niekiedy też Opowieści kanterberyjskich. Kompozycyjnie przypomina więc rosyjską zabawkę matrioszkę, tak samo bowiem skrywa w sobie wiele warstw. Historie mnożą się na zasadzie jedna pani drugiej pani opowiedziała co też jej jeszcze inna pani powiedziała i tak dochodzi kaskadowo nawet do kilkunastu warstw narracji. Są to takie opowieści w powieści. Niektórzy poczytują to za wadę i zarzucają Potockiemu chaotyczność oraz nieczytelność przekazu. Ten zaś na kartach Rękopisu… robi do czytelnika perskie oko i zdaje się nawet kpić z tych zarzutów. W opowieści z dnia 29-tego Velasquez, nieco roztargniony i oderwany od rzeczywistości matematyk-racjonalista (w pewnym stopniu alter ego autora) ironizuje:

- W istocie, obawiam się tej historii. Wszystkie przygody Cygana zaczynają się po prostu i słuchacz sądzi, że wkrótce dopatrzy się końca; tymczasem nic z tego: jedna historia rodzi drugą, z której wywija się trzecia, coś na kształt tych reszt ilorazów, które w pewnych przypadkach można dzielić aż do nieskończoności. Na zatrzymanie atoli różnego rodzaju postępów są sposoby, tu jednak za całą sumę wszystkiego, co nam Cygan opowiada, mogę otrzymać tylko niepojętą gmatwaninę.

Ta niepojęta gmatwanina jest tylko pozornie chaosem i zapewniam, że w tym szaleństwie jest metoda. Autor całkowicie panuje nad przedstawianym światem i kolejnością wypowiedzi bohaterów, organizacyjnie to prawdziwy majstersztyk.

Pierwszą warstwą powieści jest wyjaśnienie okoliczności znalezienia rękopisu. Ma ono formę przedmowy, w której francuski oficer biorący udział w oblężeniu Saragossy wyjaśnia dlaczego wyniósł ten niezwykły rękopis ze splądrowanego po zdobyciu miasta domu. ...czytaj dalej „Rękopis znaleziony w Saragossie” – Jan Potocki


my-zamiatinMy jest powieścią, która dała początek nowemu gatunkowi literackiemu - antyutopii. Ta ukończona w 1921 roku książka stała się swoistą odpowiedzią na dotychczasowe świetliste i piękne wizje raju na ziemi jakie opisywane były w utopiach przez Morusa, Campanellę, Bacona czy Wellsa. Zamiatin podejmuje z nimi dyskusję i ukazuje jak cienka może być granica pomiędzy szczęśliwym i doskonale zorganizowanym społeczeństwem, a totalnym zniewoleniem i uszczęśliwianiem na siłę. Z pewnością na powieści tej wzorowali się później Orwell pisząc swój Rok 1984 oraz Huxley tworząc Nowy wspaniały świat.


Przypuszczam również, że Zamiatin doskonale znał i czytał Państwo Platona, gdyż jego mroczna i przygnębiająca wizja bliżej nieokreślonego w czasie i przestrzeni Państwa jedynego (ok. XXX wiek) jest bardzo zbliżona do platońskiej koncepcji państwa idealnego. Zorganizowane z matematyczną precyzją życie ludzi, gdzie nie ma miejsca na jakikolwiek przejaw indywidualizmu - począwszy od imion (te zastąpione kodami literowo-liczbowymi), a na ubraniu kończąc (jednakowe uniformy) sprawia, że jednostka jest tylko maleńkim trybikiem w maszynie państwa. Nie istnieje żadne ja, bo dobrem nadrzędnym jest państwo jako całość, z którym każdy powinien się utożsamiać. My to kolektywna współpraca w służbie wspólnej krainy szczęśliwości (brzmi znajomo?).


Oryginalność narusza równość, dlatego też w sprawiedliwym społeczeństwie nikt nie może wybijać się ponad przeciętność. Oto co pisze na ten temat narrator i jednocześnie bohater tej powieści Δ-503 w swoim notatniku:
Jesteśmy najszczęśliwsze w świecie średnie arytmetyczne ... Jak to się u was mówi - scałkować od zera do nieskończoności - od imbecyla do Szekspira ...
Czyli najogólniej rzecz ujmując: zrównać wszystkich walcem, wiwat mierność i przeciętność! Geniuszy i idiotów nie uświadczysz, skrajności brak. Krzywa Gaussa – prosta jak drut.
Całe państwo rządzi się matematycznymi prawidłami, wszystko jest uporządkowane i logiczne, życie upływa według ściśle zaplanowanego Dekalogu Godzinowego. Wszystkie aspekty życia ludzkiego podlegają ścisłemu nadzorowi państwa. Obywatele są inwigilowani i szpiegowani na każdym kroku. Nawet w zaciszu domowym nie znajdują odrobiny prywatności, bo ich domy są ze szkła (co by na to powiedział Żeromski?). Nie istnieje rodzina (wszak wszyscy są jedną wielką rodziną!), nie są zawierane małżeństwa, to archaiczne pojęcia z poprzedniej epoki  - starożytności. Wszędzie widać wszechogarniającą mechanizację i wyzbycie się uczuć. Nawet miłość sprowadzona została do czysto fizjologicznego procesu w czasie Godzin Seksualnych. Ale i seks w tym świecie jest na talony, a na urodzenie dziecka trzeba mieć pozwolenie.

...czytaj dalej „My” – Jewgienij Zamiatin